Circus Rebbe / רב הקרקס

Scroll down for English

בעקבות מאורעות 2000 בגליל – מהומות אלימות ע”י תושבים ערבים, ש-13 מהם נהרגו ע”י כוחות הבטחון – התקיימו הרבה שיחות ומפגשים, סוכות שלום, סמינרים וכנסים, בהם נדונו דרכים לבנות חברה מגובשת ומשותפת בגליל. הרי כחצי האזרחים באזור הם יהודים, וחצי הם ערבים. לרוב, חיים בקהילות נפרדות, ונפגשים בקניון, או במערכת הבריאות, או לפעמים במקום עבודה. ילדים בנוער – כמעט ולא נפגשים. נהוג לדבר על “הקונפליקט” ועל מטענים היסטוריים ולאומיים. אולם, יכול מאד להיות שלפני שאפשר להתייחס לנושאים אלה, קודם עלינו להוריד מחיצות ולטפל בבורות ובחוסר-אמון ובפחדים; וכל אלה נובעים מהמרחק, מההפרדה, מהתחושה שהאחר הוא “אחר”.

בין הרעיונות שעלו בעקבות מהומות 2000 היה קרקס נוער. קרקס הוא אומנות/ספורט/קהילה מאד מיוחד – מבוסס על אמון הדדי עמוק, על התגברות על פחדים, על רב-תרבותיות. הוא לא תלוי שפה. הוא לא תחרותי. והוא מיועד להביא שמחה וצחוק לקהלים רחבים ומגוונים. מה שלא ידעתי אני בשלב ראשון היה שקרקס נוער, במיוחד לנוער בסיכון או נוער באזורי קונפליקט, הוא תופעה עולמית. יש קרקסי נוער בכל העולם, מאירופה לאפריקה, מאמריקה לאוסטרליה. אפשר לראות את “קרקס חברתי” ממש כתנועה. התכונה הזאת רק מוסיפה לכוח של הקרקס ככלי לשבירת מחסומים וגבולות.

ב-2003 יסדנו את “קרקס גליל.”  25 ילדים שהתאמנו 1-2 פעמים בשבוע והופיעו להורים בסוף השנה. עם הזמן פיתחנו שותפויות עם קרקסי נוער אחרים בארץ ובמיוחד עם סט. לואיס בארה”ב ועם ארנהיים, הולנד. מהשותפויות האלה למדנו הרבה, ורמת המקצועיות עלתה משמעותית. היום יש כ-60 ילדים ובני נוער בקרקס גליל, מגיל 6 עד גיל 18, חציים ערבים, חציים יהודים. הם מתאמנים עד ארבע פעמים בשבוע ומופיעים כמה פעמים בחודש.

נוצרה בתוך הקרקס קירבה חזקה בקרב המשתתפים. הם מציגים את עצמם כ-“משפחה”. הם עובדים קשה ביחד. כבר הגענו למצב שהמתקדמים עובדים כמאמנים בהתנדבות – בעצם, הקרקס מתפקד כתנועת נוער.  חשוב לציין שיש גם ועד הורים פעיל – דבר די נדיר בפעילויות יהודיות-ערביות בארץ. אין ספק שאנחנו ראינו שינויים במשך השנים – ילדים יהודים שפחדו לבקר בכבר ערבי – עכשיו מגיעים כמה פעמים בשבוע, ובלי היסוס מתארחים בבתי חבריהם בקרקס. הקרקס בהחלט הצליח ליצור מכנה משותף תרבותי, שפה משותפת, אמון הדדי – במקום שקודם לא היו אלה קיימים.

ובכן, אני גאה בתואר “רב הקרקס.”  מתברר שמדינה יהודית-דמוקרטית זקוקה לכל מיני קהילות, ולאו דווקא קהילות “קלאסיות”, מסורתיות. בקהילה הזו, קרקס גליל,  אין תפילה, ואין לימוד תורה. אבל יש ערכים משותפים וזהות משותפת, ויש אמון ותמיכה הדדיים, ויש שמחת היחד, ויש תקווה; ואעיז לומר שיש גם עבודת קודש.

ראו כאן.

מרק רוזנשטיין, בוגר היברו יוניון קולג’, גר מאז 1990 במושב שורשים בגליל.  הוא שימש כמנכ”ל עמותת הגליל לחינוך ערכי במשך 20 שנה, ומאז 2009 הוא מנהל התכנית הישראלית לרבנות בהיברו יוניון קולג’.

In the wake of the events of 2000 in the Galilee – violent riots by Arab citizens, of whom thirteen were killed by army and police action – a number of conversations and encounters, sukkot shalom, seminars and conferences were convened, to discuss ways to build a more cohesive and integrated society in the Galilee. Half of the population are Jews and half are Arabs. For the most part they live in separate communities, and meet at the mall, or the clinic, or sometimes the workplace. Children and youth almost never meet, and when they do it is often to discuss “the conflict” and our historical and national resentments. However, perhaps, before we can properly treat these issues, first we must break down barriers, and deal with the mutual ignorance and mistrust and fear, all of which stem from the distance, the segregation, from the feeling that the other is indeed “other.”

Among the ideas that arose in these discussions was that of a youth circus. Circus is a unique art/sport/community – based on deep mutual trust, on overcoming fears, on a multicultural community. It is not language-dependent, and not competitive. It is designed to bring joy and laughter to a broad range of audiences. What I didn’t know in the beginning was that youth circus, especially for youth at risk and youth in conflict areas, is a world-wide phenomenon. There are youth circuses all over the world, from Europe to Africa, from America to Australia. “Social circus” is indeed sort of a movement. This aspect only adds to the power of the circus as a tool for breaking down barriers and borders.

In 2003 we founded the Galilee Circus. Twenty five children met once or twice a week for practice and performed for the parents at the end of the year.  Over time we developed partnerships with youth circuses in Israel and especially with one in St. Louis, and one in Arnheim, Netherlands. We learned a lot from these partnerships, and the professional level improved significantly. Today there are over 60 kids in the Galilee Circus, ages six–eighteen, half of them Arabs, half Jews. They practice up to four times a week and perform a few times a month throughout the year.

A close bond has formed among the participants. They like to present themselves as the “circus family.” They work hard together. We have reached the stage where the advanced, older kids serve as volunteer coaches for the younger ones – essentially a youth movement structure. It is important to mention that there is an active parents committee – not a common aspect of Jewish-Arab informal programming.  We have definitely seen changes over the years. Jewish kids who were afraid to visit an Arab village now show up there every day for practice, and visit and sleep over in the homes of their Arab circus buddies. The circus has succeeded in creating a cultural common denominator, a shared language, mutual trust – where none existed before.

So I am proud of the title “Circus Rebbe.” It turns out that a democratic, Jewish state needs all kinds of communities, not only “classic” traditional communities. In this community, the Galilee Circus, there is no prayer, and no Torah study. But there are shared values and shared identity, and mutual trust and support, and the joy of being together – and there is hope; and I would go so far as to say that there is avodat kodesh.

See the circus here.

Rabbi Marc Rosenstein is a graduate of HUC-JIR who has lived on Moshav Shorashim in the Galilee since 1990. He served as Executive Director of the Galilee Foundation for Value Education for twenty years and as Director of the Israel Rabbinical Program at HUC-JIR since 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *